به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز امکان تغییر لحظه‌ای قیمت محصولات وجود دارد